Supervisie


Supervisies bij psychologenpraktijk Boerhaave zijn geaccrediteerd voor het VGCT-traject, GZ-opleiding, KP-opleiding of psychotherapieopleiding.

Volgens de richtlijnen van de VGCt worden praktijktoetsen en evaluatieverslagen gemaakt, waarin je reflecteert op je eigen leerproces en psychotherapeutische functioneren. Tevens zullen we de praktijktoetsen doorlopen. De begeleiding van een  N=1 studie kan ook een doel van supervisie zijn.

Supervisie is een essentieel onderdeel van je leerproces als CGT i.o of GZ-psycholoog i.o. Het is leerzaam en inspirerend. Je krijgt direct feedback op je eigen functioneren: aanmoediging, geruststelling en ook confrontatie. Toegespitst op de onderwerpen en vaardigheden die in de opleiding aan bod komen, je werksituatie en vragen. Tijdens de supervisie wordt gebruik gemaakt van opnames en rollenspelen. De supervisant kiest bij opnames wat getoond en met welke feedbackvraag bekeken wordt. Leidraad bij de supervisie voor de VGCt is het gedragstherapeutisch proces.

Tijdens de sessies wordt een goede schakel te bieden tussen theorie en praktijk. Aandacht wordt besteed aan overdracht en tegenoverdracht, vaardigheden in het toepassen van technieken en de therapeutische relatie. Door het bespreken van casuïstiek kijken we naar je kwaliteiten en verbeterpunten als behandelaar. Vanzelfsprekend richten we de supervisie in op de eisen van het opleidingstraject. Mijn persoonlijke stijl is persoonlijk en directief, waarbij humor een belangrijke rol speelt. Om goed te kunnen leren is het van belang dat je je op je gemak voelt, dit is essentieel en een belangrijk thema in  de supervisie

Supervisie Tarieven

Duur van een supervisieperiode en van een supervisiesessie

  • Een supervisieperiode is een aaneengesloten periode van ten minste tien en ten hoogste twintig supervisiesessies, gevolgd bij dezelfde supervisor.
  • Individuele supervisiesessies duren 45 minuten; groepssupervisie mag gevolgd worden met ten hoogste drie supervisanten: groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren 60 minuten; groepssupervisiesessies met drie supervisanten duren 90 minuten.
  • Dubbele supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele supervisie of groepssupervisie. Het is niet toegestaan meer dan twee supervisiesessies aaneengesloten te volgen.

De tarieven zijn per persoon en per sessie:

  • Individueel (45 minuten) :                  € 110,-

Groepssupervisie:

  • Groep van 2 deelnemers (60 minuten)    € 87,50 (per deelnemer)
  • Groep van 3 deelnemers (90 minuten)   € 87,50 (per deelnemer)

Disclaimer:

Supervisanten/ leercliënten zijn zelf verantwoordelijk hun supervisie/ leertherapie in overeenstemming met de regelgeving van de VGCT, RINO e.d., aan te vangen of te beëindigen. Dit geldt ook voor het  tijdig aanvragen van het lidmaatschap, bijtijds inplannen en schrijven van evaluaties enz. NW-Psychologie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de timing van opleidingsactiviteiten. Supervisanten/ leercliënten zijn op de hoogte van relevante wijzigingen in het VGCT en/of RINO opleidingsreglement.