Leertherapie


Leertherapie is in veel opleidingen een vereiste, maar kan ook gedurende het uitoefenen van je beroep van belang zijn om zo goed mogelijk zicht te hebben op je eigen functioneren als behandelaar. Het helpt je zicht te krijgen op facetten uit je eigen persoonlijke leven, die je werkzaamheden als behandelaar kunnen beïnvloeden. Door kennis optimaliseer je je eigen functioneren en leer je valkuilen overbruggen. Psychologenpraktijk Boerhaave biedt leertherapie voor de VGCT en FGZPT (GZ & KP). In 2022 wordt de leertherapie voor de VGCt vervangen door een nieuw opleidingsonderdeel gericht op persoonsgerichte vorming. 

 

De VGCt geeft de volgende kaders voor leertherapie weer op haar website: 

 

Wat is leertherapie?
Leertherapie is de begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut i.o. Door leertherapie leert de cognitief gedragstherapeut i.o. zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.

 

 

Leertherapiesessies
In totaal volgen cognitief gedragstherapeuten in opleiding 25 tot 50 sessies leertherapie. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 sessies.
Een individuele leertherapiesessie duurt minimaal 45 minuten. Een groepstherapiesessie duurt minimaal 90 minuten. De groep mag uit maximaal acht deelnemers bestaan.
Dubbele leertherapiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele leertherapie of groepsleertherapie.

 

 

Algemene regels

1. Leertherapie moet worden gevolgd bij een supervisor.

2. De cognitief gedragstherapeut i.o. mag geen supervisie en leertherapie volgen bij dezelfde supervisor.

3. De leertherapie mag bij één of meerdere supervisoren worden gevolgd.

4. De cognitief gedragstherapeut i.o. mag beginnen met het volgen van leertherapie als hij cliënten behandelt.

5. Tijdens de leertherapie moeten de regels worden gevolgd van het cognitief gedragstherapeutisch proces.

6. Afronding leertherapie

7. Ter afronding van de leertherapie stellen de supervisor en de cognitief gedragstherapeut i.o. een ‘Verklaring gegeven en ontvangen leertherapie’ op en ondertekenen deze. De cognitief gedragstherapeut i.o. voegt de verklaring toe aan zijn PE-dossier. Het opleidingssecretariaat verwerkt de gegeven en ontvangen leertherapie in de PE-dossiers van de cognitief gedragstherapeut i.o. en de supervisor.

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

 

https://praktijkboerhaave.nl/algemene-voorwaarden-supervisie-en-leertherapie-boerhaave-psychologenpraktijk-voor-supervisie-en-opleiding/